Hình ảnh thực tế căn hộ 2PN1WC Vinhomes Smart City

𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐆𝐈𝐀𝐍 𝐒𝐎̂́𝐍𝐆 𝐌𝐀𝐍𝐆 𝐋𝐀̣𝐈 𝐓𝐇𝐀̂́𝐔 𝐂𝐀̉𝐌 𝐘𝐄̂𝐔 𝐓𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 ♪ ♬ 𝑆𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔, ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑎̣𝑖 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑎̂́𝑚 𝑐𝑢́𝑛𝑔, 𝑏𝑖̀𝑛ℎ 𝑦𝑒̂𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑦𝑒̂́𝑢 𝑡𝑜̂́ 𝑡𝑖𝑒̂𝑛 𝑞𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑥𝑎̂𝑦 𝑡𝑜̂̉ 𝑎̂́𝑚…

Continue Reading

Hoàn thiện nội thất căn 2PN+2VS khu đô thị Vinhomes Ocean Park

𝑨𝒏𝒉 đ𝐚̂𝐲 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒗𝒖̛̀𝒂 𝒙𝒐𝒏𝒈 𝑪𝒖̀𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂𝒖 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ 𝒆𝒎 𝒄𝒐́ 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒍𝒐̀𝒏𝒈 Quá trình hoàn thiện thiết kế thi công nội thất giống như trồng cây chờ ngày…

Continue Reading
Close Menu
×

Cart