𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐡𝐚̂́𝐭 𝐩𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐓𝐚̂𝐧 𝐜𝐨̂̉ đ𝐢𝐞̂̉𝐧 – 𝐕𝐢𝐧𝐡𝐨𝐦𝐞 𝐒𝐦𝐚𝐫𝐭 𝐂𝐢𝐭𝐲

𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐡𝐚̂́𝐭 𝐩𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐓𝐚̂𝐧 𝐜𝐨̂̉ đ𝐢𝐞̂̉𝐧 - 𝐕𝐢𝐧𝐡𝐨𝐦𝐞 𝐒𝐦𝐚𝐫𝐭 𝐂𝐢𝐭𝐲 𝐍𝐠𝐚̂𝐧 𝐬𝐚́𝐜𝐡 : 𝟐𝐱𝐱 𝐭𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮 Phong cách tân cổ điển được nhiều gia đình ưa chuộng bởi sự đơn…

Continue Reading

𝐓𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ 𝐜𝐚̆𝐧 𝟏𝐏𝐍𝟏𝐖𝐂 𝐕𝐢𝐧𝐡𝐨𝐦𝐞 𝐒𝐦𝐚𝐫𝐭 𝐂𝐢𝐭𝐲 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐯𝐨̛́𝐢 𝟗𝐗 𝐭𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮

𝐓𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ 𝐜𝐚̆𝐧 𝟏𝐏𝐍𝟏𝐖𝐂 𝐕𝐢𝐧𝐡𝐨𝐦𝐞 𝐒𝐦𝐚𝐫𝐭 𝐂𝐢𝐭𝐲 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐯𝐨̛́𝐢 𝟗𝐗 𝐭𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮 Là người trẻ, năng động nên khách hàng tại Kiến Sang đã chọn phong cách hiện đại với tone…

Continue Reading

𝑻𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒌𝒆̂́ 𝒄𝒂̆𝒏 𝒉𝒐̣̂ 𝑽𝒊𝒏𝒔𝒎𝒂𝒓𝒕 𝑪𝒊𝒕𝒚 – 𝒑𝒉𝒐𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒄𝒉 𝒕𝒂̂𝒏 𝒄𝒐̂̉ đ𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒏𝒉𝒆̣ 𝒏𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒔𝒂𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒐̣𝒏𝒈

𝑻𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒌𝒆̂́ 𝒄𝒂̆𝒏 𝒉𝒐̣̂ 𝑽𝒊𝒏𝒔𝒎𝒂𝒓𝒕 𝑪𝒊𝒕𝒚 - 𝒑𝒉𝒐𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒄𝒉 𝒕𝒂̂𝒏 𝒄𝒐̂̉ đ𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒏𝒉𝒆̣ 𝒏𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒔𝒂𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒐̣𝒏𝒈 Ngân sách :200 Triệu Dự án: KĐT Vinhome Smart City Phong cách thiết…

Continue Reading

𝐓𝐇𝐈𝐄̂́𝐓 𝐊𝐄̂́ 𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐀̂𝐌 𝐓𝐈𝐄̂́𝐍𝐆 𝐀𝐍𝐇 𝐓𝐀̣𝐈 𝐕𝐈𝐍𝐇𝐎𝐌𝐄𝐒 𝐎𝐂𝐄𝐀𝐍 𝐏𝐀𝐑𝐊

Bạn muốn thiết kế văn phòng làm việc, showroom, cửa hàng... - Bạn muốn thiết kế, trang trí nhưng vẫn đau đầu vì có ý tưởng ? - Bạn muốn…

Continue Reading
Close Menu
×

Cart